Ang pang-ahit ng butlig. Ang pagsalingsing ng buhok. Ang sensitibong balat. Ang matitigas na anggulo. May ilang mga lugar sa katawan na mas mapanghamon para panatilihin kaysa sa linya ng bikini, bilang maraming kababaihan ay natutong nagsumikap sa pag-ahit, pagbunot, pag-waks at pag-laser sa kanilang paraan para maging makinis ang balat.

Gawa-gawa: Tumutubo ang buhok ng mas makapal kapag inahit mo ito.

Ang pag-aahit sa kahit saang bahagi ng iyong katawan ay hindi magsasanhi ng pagbalik ng buhok na mas makapal; ang dyametro ay laging mananatili  na pareho sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng pag-aahit, ang dulo ng buhok ay pumurol lamang, bilang kabaliktaran ng likas at malambot na dulo, kung saan magiging sanhi ng tila magaspang na buhok.  87852452114

Gawa-gawa: Ang pagpipitas ay ang pinakamahusay na gamot para sa pasalingsing na buhok

Maraming kababaihan ang nag-iisip na ang pagbubunot sa pagsalingsing na buhok ay ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan para harapin ito. Ang pagbubunot ay maaaring humantong sa trauma ng follicle ng buhok, kung saan magsasanhi lang ng higit na pamumula at pamamaga.

Gawa-gawa: Dapat mong ahitin pababa doon araw-araw.

Maraming mga kababaihan ang naniniwala na ang balat ng kanilang linya sa bikini ay makakagawian sa pag-aahit kapag gagawin nila ito araw-araw, pero ang lahat ng ginagawa ay nagdudulot lang ng mas maraming pagka-irita at pang-ahit na butlig. Hintayin hanggang ilang milimetro ng buhok ay nakikita, o hanggang dalawang araw.

Gawa-gawa: Mas mabuti na i-waks sa pagitan ng gamot sa pangtanggal ng laser na buhok.

Ang paggamot na laser na pantanggal ng buhok mula sa sertipikado ng lupon na dermatologo ay iiwan ang iyong buhok na malaya sa lima hanggang walong paggamot. Ang susi: lima hanggang walong gamot, hindi isa o dalawa. Ang laser ay partikular na pinapatamaan ang tumutubong  mga buhok, kung saan ay isang bahagi lamang ng iyong kabuuang buhok.

Gawa-gawa: May maitim akong balat, kaya ang pangtanggal ng laser na buhok ay hindi isang opsyon para sa akin. 96652589

Sa maraming mga paraan ng laser na pantanggal ng buhok, tinatamaan ng laser ang mas maitim na buhok laban sa mas magaan na senaryo ng balat. Ang mga dermatologo ay ipapayo sa mga tao na may mas maitim na balat laban sa mga uri ng gamot, dahil kung ang laser ay hindi masabi ang pagkakaiba sa pagitan ng balat at buhok, pagkatapos ay maaaring masunog nito ang balat. Na nasabi, mayroon ngayong ligtas at epektibong mga laser para doon sa may mas malalim na kulay ng balat.