1. Tulungan ang iyong sarili

Pansinin kung paano makakaapekto sa kinakain ang pag-hudyat ng kapaligiran. Magpalit sa mas magaan at maliit na mga plato, ngunit hindi masyaong maliliit o ang mananatili kang magpupuno ulit; layuan ang mga handog sa halip ay lumayo sa iyong lamesa at gumamit ng mataas sa halip na malawak na mga baso. Tandaan, ang paggagambala, liwanag ng kandila, kompanya at mabilis na musika ay lahat hihimukin ka na kumain ng marami.

53783522

2. Maging maingat

Manatili sa kasalukayan habang kumakain. Iwaksi ang awtomatikong pagkain at iwasan ang pag-iisip tungkol sa nakaraan o hinaharap na kaganapan.

3. Gamitin ang iyong mga pandama

Dalhin ang lahat ng iyong pandama sa paggana habang kumakain. Singhotin ang bango ng mga seresa o tinapay na may bawang. Pansinin ang pagkakayari at lasa ng keso sa iyong dila. Damhin ang kakinisan ng mga mansanas habang iyong kinakain.

4. Gawin ang pagkakain na pinakamahalaga

Walang gagawin kundi kumain sa panahon ng pagkain.

5. Bantayan ang iyong gutom. Isipin para tingnan kung gaano ka kagutom bago kumain at habang kumakain.

7674546

6. Harapin ang mga negatibong kaisipan. Maging maingat kung paano ang negatibong kaisipan ay maaaring gatilyuhin ang iyong labis na pagkain.