“Isipin  ito bilang “karot” na paglapit sa isang malusog na diyeta, bilang kabaliktaran ng “pananatili” na paglapit—hangga’t gusto mo ang mga karot. Ang bagong pagsasaliksik sa ulat ng Sikolohiya at Pangangalakal ay nahanap na ang mga taong nakapokus sa pagkain ng malulusog na pagkain ay talagang gusto nila ang (mmm mga abokado at sundot ng mga mangkok!) ay mas matagumpay sa pag-aayos ng kanilang huwaran ng pagkain kaysa mga tao na natatali sa ang paghihirap ng pag-iwas sa masamang pagkain na gustung-gusto nila (pagnanasa sa cue bacon at mga bungan-tulog ng rocky road).

Nagtrabaho ang mga mananaliksik sa palagay na ang mga tao na may mataas na “pagpipigil sa sarili” ay gagawa ng mas mahusay na pagpipilian kaysa sa mga tao na mas mababa ang pagpipigil sa sarili. Sa kontekstong ito, ang ibig sabihin ng pagpipigil ng sarili ay kung paano ka kapusok, at kung paano ang iyong kakayahan na ipagpaliban ang madaliang kasiyahan para sa kapakanan ng hinaharap na mga mithiin.  65434344523

Ang pag-aaral ay sinasaklaw ng dalawang magkahiwalay na mga pag-eeksperimento. Sa una, ang 176 na kasalukuyang nag-aaral ay hinati sa dalawang grupo. Ang mga tao sa isang grupo ay gumawa ng listahan ng mga pagkain na akala nilang mabuti para sa pagdidiyeta. Inilista ng iba ang mga pagkain na itinuturing nilang masama para sa pagdidiyeta. Pagkatapos ay tinantiya nila kung gaano nila kagusto ang bawat aytem sa kanilang mga listahan. Sinukat din ng mga mananaliksik kung saan ang bawat kalahok ay bumagsak sa tinanggap na iskala ng pagpipigil sa sarili.

Bilang inihula, ang mga tao na may mas malaking pagpipigil sa sarili ay mas malamang na maglista ng mga pagkain na nagustuhan nila sa kanilang hanay ng mga malulusog na pagkain, at ang mga pagkain na talagang hindi  nila gusto ay samakatuwid ay hahantong sa “iwasan” na kategorya. Ang mga tao na may mababang pagpipigil sa sarili ay mga kabaliktaran: Mas malamang para ilista ang mga pagkain na ikinatutuwa nila sa “huwag kainin” na hanay, at mas malamang para ilista ang mga pagkain na hindi nila ikinatuwa sa kanilang “dapat kainin” na hanay.

Ang pangalawang pag-aaral, kung saan sangkot ang 200 na kasalukuyang nag-aaral, ay kinumpirma ang mga natuklasang ito at nagdagdag ng pangalawang tampok: Ang mga kalahok ay binigyan ng isang listahan ng 16 mga aytem ng meryenda, ang ilan ay malusog at ilan  ay hindi, pagkatapos ay hiniling na ilista ang kanilang limang  pinakamataas na mga pili. Ang mga taong nakapokus sa pag-iiwas ng mga pagkain na gusto nila ay minabuting piliin ang mas kaunting malusog na meryenda. Samantala ang mga tao na nagpokus sa pagkain ng mga malulusog na pagkain ay ginusto nilang pillin ang mas malusog na mga meryenda.