Para sa walang pag-aalinlangan sa lahat, ang tubig ay ang tunay na salamankang gamot sa buhay at anumang pag-lihis ay maaaring lumikha ng iba’t-ibang likas na kagusutan. Gayunman, sa pag-iisip ng pangangailangan ng panahon kung saan mahirap hanapin ang oras para alagaan ang malusog na diyeta, kung saan ay nagresulta sa iba-ibangĀ  mga reklamo. Sa ngayon, magpopokus lamang tayo sa tubig kung ano ang magyayari kapag pinagkaitan mo ang iyong malusog na katawan mula nito.

Ito ay madalas na kapag nakakaramdam tayo ng pagka-uhaw, sumusugod tayo sa matatamis na inumin kung saan pansamantalang magpapawi ng iyong pagka-uhaw. Gayunman, ang tubig ay maggagrasa sa uhog ng lamad at kaya mananatiling basa ang iyong bibig ng medyo mas mahabang oras.

88798696

Ipinakita ang katotohanan na 80% ng iyong kartilago at panggulugod ay gawa sa tubig at kung iiwanan mong tuyo, siguradong magtatapos sa sakit ang matigas na kasukasuan. Ngunit ang solusyon ay madaling sundin na ito ay ang pag-ubos ng mas maraming tubig sa bawat oras.

Ang tubig sa iyong katawan ay patuloy din na nagsasala sa mga organo ng iyong katawan at binabanlawan ang mga lason. Ang ibig sabihin ng kulang ng tubig sa iyong katawan ay nangangahulugan na walang mga aktor upang labanan ang mga masasama. Kaya siguraduhin na mapanatiling hydrated ang iyong katawan at makaroon ng malusog na buhay.

Kapag nagka-edad na ang iyong katawan, mawawalan ng lakas para mapanatili ang tubig sa palugit na panahon at kaya kailangan mong itaas ang dami ng tubig na iniinum. Kaya kung gusto mong lumikha ng isang malusog na balat, tiyakin na mapanatiling namnamin ng iyong sarili ang maraming tubig.

Sa pagsasaalang-alang na mga katotohanan sa itaas, sigurado, ang tubig na malawak binabalewala o pinapalitan ng artipisyal na inumin, ay maaring magligtas sa iyo mula sa lahat ng mga reklamo at kaya pagpalain ang iyong sarili ng isang malusog na buhay.