Isipin na ang iyong katawan ay kagaya ng iyong bahay. Kapag ang lahat ay tumatakbo ng napakakinis sa aking bahay, makakagawa na ako ng masarap na pagkain sa maayos na kusina, maaari ko nang istimahin at magsaya ang aking mga bisita, maaari ko nang maramdaman ang sikat ng araw na sumisinag mula sa bintana, makakaramdam na ako ng kapayapaan na iyamba para lutasin ang krisis kung ang isa ay dapat ng lumitaw, makakaramdam na ako ng kusang-loob at magandang loob.

Kahit ang aking pamilya ay tila magkakasundo kapag ang bahay ay nasa ayos. Ito rin ay totoo sa aming mga katawan. Kapag ang lahat ng sistemang pangunahin ay balanse, hindi lang tayo makakaramdan ng masarap na pakiramdam, ngunit ang ating glandulang adrenal ay may kakayahan para protektahan tayo, ang ating mga hormon ay maghahatid ng kanilang napakakinis na mensahe, ang ating sistemang pantunaw ay sapat sa pagpapalusog sa atin, at maaaring mahusay na mapaalis o “mag-alis ng lason” ang bagay na hindi natin kailangan. Nakadepende ang lahat ng ating sistema sa isa’t-isa at kung ang isa ay hindi balanse, maaaring magdusa ang iba, isang kahabag-habag ang mataas na labanan sa pag-babawas sa timbang. 87845522

Ang pagtuklas kung may sistematikong hindi balanse sa iyong katawan ay maaaring ang nawawalang piraso ng palaisipan sa pagbawas ng timbang. Maging ang hindi balanseng timbang, maling paggana ng adrenal, pantunaw ng neurotransmitter, pamamaga,o pag-aalis ng lason sa sistemang hindi balanseng timbang , ang pagwawasto ay susi sa likas at panghabang-buhay na pagbawas ng timbang— at sa pangkalahatang kalusugan. Dahil kapag ang iyong katawan ay naibalik sa kanyang likas na balanse, dumadating ang labis na timbang.